Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Dokumentacja geologiczno-inżynierska może być sporządznona tylko przez uprawnionego geologa i tylko na podstawie projektu robót geologicznych. Forma treść i terminy wykonania są ściśle określone przez prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest najbardziej rozbudowaną formą opracowania wyników badań podłoża gruntowego. Aby wykonać dokumentacje geologiczno-inżynierską należy w pierwszej kolejności zatwierdzić projekt robót geologicznych. W projekcie robót geologicznych zawarte są informacje o problemie geologicznym, który chcemy rozwiązać oraz środki jakie w tym celu będziemy chcieli wykorzystać. Forma i treść projektu robót geologicznych jest ściśle określona prawnie. Innymi słowy w projekcie robót geologicznych jest opisane co i jak będzie robił geolog oraz co chce uzyskać.

Gotowy projekt robót geologicznych zatwierdza się w odpowiednim urzędzie (startosta, wojewoda, minister). Termin zatwierdzania projektu to 30 dni. Po tym terminie jeśli posiadamy decyzję zatwierdzającą projekt robót należy wysłać zgłoszenie o rozpoczęciu robót geologicznych. Od tego momentu rozpoczyna się tworzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Po wykonaniu wszystkich założonych badań z projektu, wykonaniu załączników graficznych i napisaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej należy tą dokumentacje zatwierdzić. W związku z tym iż terminy są określone ustawowo wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zajmuje co najmniej 4 miesiące, chociaż w praktyce ten termin się wydłuża.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska zawiera precyzyjny opis warunków gruntowo-wodnych oraz wpływ oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne. Dokumentacje sporządza się dla wszystkich obiektów 3 kategorii geotechnicznej oraz w przypadku występowania złożonych lub skomplikowanych warunków gruntowych. Koszt wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest bardzo zróżnicowany i zaczyna się od 2500 zł.