Dom jednorodzinny

Opinia geotechniczna dla inwestycji związanej z budową domu jest bardzo często wystarczająca i spełnia minimalne wymagania co do rozpoznania podłoża gruntowego. Opinie geotechniczną wykonuje geolog na podstawie najczęściej 4 otworów geotechnicznych wykonanych do 3-4 m p.p.t. W celu określenia parametrów geolog posługuje się sondowaniem oraz opisem makroskopowym. Koszt opinii geotechnicznej pod budowę domu jednorodzinnego zaczyna się od 500 zł.