Geologia inżynierska

Geologia inżynierska jest to dział geologii zajmujący się badaniem środowiska gruntowo-wodnego i procesów w nim zachodzących, dla potrzeb planowania przestrzennego oraz projektowania i wykonawstwa obiektów budowlanych. Geologia inżynierska jest nauką interdyscyplinarną, łączącą w sobie takie działy wiedzy jak mechanika gruntów, inżynieria budowlana, geomorfologia, hydrogeologia i wiele innych. Geologia inżynierska zajmuje się w szczególności określeniem warunków gruntowo-wodnych i mechaniki gruntów dla potrzeb budownictwa. Jest to stosunkowo młody dział geologii, który został wydzielony w latach 20 XX wieku.

Geologia inżynierska stara się poznać procesy zachodzące w gruncie tak aby jak najdokładniej je zrozumieć, określić ich wpływ pozytywny lub negatywny na obiekt budowlany oraz określić jak chronić inwestycje przed niekorzystnymi zjawiskami zachodzącymi w gruncie. W praktyce geolog na podstawie własnych doświadczeń, wiedzy oraz wizji w terenie prac kameralnych i wykonanych wierceń, sondowań a także analizy laboratoryjnej jest wstanie określić czy grunt jest bezpieczny dla projektowanej inwestycji. Na tej podstawie określa warunki panujące w podłożu gruntowym i prezentuje w odpowiedniej dokumentacji geologicznej. Więcej na temat metod badawczych można znaleźć w opisie wierceń, sondowań, dokumentacji.