Oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest dość często stosowaną metodą na pozbywanie się nieczystości w przypadku gdy nie ma w okolicy kanalizacji, co jest dość częstym zjawiskiem zwłaszcza w terenach słabo zurbanizowanych. Jednak cicha i spokojna okolica może wiązać się z problemem utylizacji gdyż nie każde podłoże gruntowe nadaje się do zastosowania przydomowej oczyszczalni ścieków. Aby uniknąć kłopotów związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków zalecam wykonać jeden lub dwa otwory od 4 m p.p.t. w zależności czy jest to studnia chłonna czy drenaż rozsączający. Koszt takiej opinii zaczyna się od 350 zł i jest uzależniony od doboru metody rozsączania nieczystości.