Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna jest najprostszym znormalizowanym opracowaniem określonym w “Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych”. Zgodnie z § 7. 1 rozporządzenia opinie geotechniczną sporządza się dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. Jest to więc podstawowy dokument z informacjami dla projektanta o podłożu gruntowym, jego parametrach oraz właściwościach. Opinia geotechniczna pozwala geologowi określić nośność gruntu oraz jego wytrzymałość i już na tym etapie daje odpowiedź na podstawowe pytanie czyli “czy można budować bez zbędnych kosztów?”. Gdyż budować można zawsze, ale w przypadku braku informacji o podłożu gruntowym mogą wystąpić komplikacje które potrafią wygenerować koszty, czasami całkiem spore oraz niepotrzebny stres i stratę czau. Koszt opinii geotechnicznej zaczyna się od 500 zł co w porównaniu z kosztami całej inwestycji jest znikomą wartością.

Opinia geotechniczna najczęściej wykonywana jest na podstawie wierceń i sondowań. Parametry określane są w przybliżeniu na podstawie doświadczeń geologa. Opinia geotechniczna wykonywana jest również w przypadku bardziej złożonych obiektów budowlanych wyższych kategorii geotechnicznych jednakże z uwagi na pokrywającą się treść i formę najczęściej zawiera się w dokumentacji badań podłoża gruntowego.