Wiercenie

Podstawowym narzędziem do określenia profilu gruntu i wykonania rozpoznania geologicznego jest wykonanie wierceń. Pozwalają one geologowi określić makroskopowo rodzaj gruntu i określić w przybliżeniu parametry gruntu.

 

 

Wiercenia ręczne – są to wiercenia zazwyczaj do 3-4 m p.p.t. geolog wykonuje je w przypadku niewielkich inwestycji takich jak sprawdzenie działki przed zakupem, przed budową domu czy budową przydomowej oczyszczalni. Ich zaletą jest duża dokładność oraz mobilność wykonania.

 

 

Wiercenia udarowe – są to wiercenia do głębokości około 12 m p.p.t. wykorzystuje się je zarówno w przypadku niewielkich inwestycji takich jak budowa domu jednorodzinnego, jak i tych większych jak budowy hal i magazynów. Metoda ta świetnie sprawdza się tam gdzie zachodzi potrzeba głębszego rozpoznania podłoża gruntowego. Metoda ta jest niemal tak dokładna jak wiercenia ręczne jednak niewątpliwą zaletą jest szybkość jej wykonania oraz zasięg głębokościowy.

Grunt z wiercenia ręcznego
Wywiercony grunt w próbniku okienkowym