Sondowanie

Sondowania geologiczne są niezwykle istotne gdyż pozwalają geologowi określić parametry gruntu in situ. Firma Geotechnix wykonuje kilka metod sondowań.

Sondowania dynamiczne – są to sondowania pozwalające określić parametry gruntów niespoistych. Wykonujemy je w zależności od potrzeb do 8m p.p.t. Pozwalają geologowi określić zagęszczenie gruntów oraz nasypów.

Sondowanie FVT – jest to metoda pozwalająca określić wytrzymałość gruntu na ścinanie. Jest stosowana głównie w gruntach niespoistych do głębokości ok 8m p.p.t. Jest to bardzo ważne sondowanie w przypadku stwierdzenia gruntów słabych.